An Coimisiún

Réamhrá

Tá foráil i gComhaontú Stormount House go gceapfaí Coimisiún ar Bhratacha, Féiniúlacht, Cultúr agus Traidisiún agus gur 15 chomhalta a bheadh aige. Cheapfadh ceannairí na gcúig phríomhpháirtí polaitíochta seachtar agus is taobh amuigh den rialtas a cheapfaí an t-ochtar eile. Rinneadh é seo a athdhearbhú in 'Tús Úr'. D'fhógair an Céad-Aire agus an LeasChéad-Aire mionsonraí na gcomhaltaí go foirmiúil ar an 20 Meitheamh 2016.

Comh-Chathaoirligh

 • An tUas. Neville John Armstrong
 • An Dr. Dominic Paul Bryan

Comhaltaí an Choimisiúin

 • An tUas. Doug Beattie MC MLA
 • An tUas. Ian Crozier
 • An tUas. Richard Good
 • An tUas. Mr Tom Hartley
 • An tOll. Thomas William Hennessey
 • An Dr.   David Thomas Hume
 • An tUas. Donncha Mac Niallais
 • An tUas. Nelson McCausland MLA
 • An tUas. Ian McCrea
 • An Dr.    Katy Radford MBE
 • An tUas. David Robinson
 • An tUas. Mukesh Sharma
 • An tUas. Carl Whyte