Coimisiún ar Bhratacha, Féiniúlacht, Cultúr agus Traidisiún

Fáilte go dtí leathanach baile an Choimisiúin ar Bhratacha, Féiniúlacht, Cultúr agus Traidisiún a ceapadh ar 20ú Meitheamh 2016.

Is é an treoir atá ag an Choimisiún ina chuid oibre, prionsabail na gcomhaontuithe reatha, lena n-áirítear paireacht ghradaim.

Is é tasc an Choimisiúin clár oibre a thabhairt chun cinn ina gcuimseofar:

  • an réimse, méid agus cineál ceisteanna a bhaineann le bratacha, féiniúlacht, cultúr agus traidisiún a mheas;
  • na buntáistí agus deiseanna maidir le ceisteanna a bhaineann le bratacha a leagan amach ach san am céanna díriú ar dhúshláin atá ann go fóill; agus
  • tuairisc agus moltaí faoin bhealach chun tosaigh a chur ar fáil.

Nuashonrófar an suíomh gréasáin seo de réir mar a rachaidh obair an Choimisiúin chun cinn.

Tá eolas ar an dóigh ar féidir ionchur a bheith agat in obair an Choimisiúin i rannán  léırigh do bharúil den suíomh gréasáin.