Déan aighneacht

Úsáid an ceistneoir seo le do chuid barúlacha a chur in iúl.

D'aighneacht

1. I do bharúil, cad é mar a thig linn a chinntiú go bhforbraíonn muid i dTuaisceart Éireann pobal saibhir, ilchineálach inar féidir léiriú cultúrtha a cheiliúradh?

2. An bhfuil samplaí ar bith agat de chleachtas dearfach a bhaineann le léiriú bratacha, féiniúlachta, cultúir agus traidisiúin ar ghlac pobail de chúlraí agus traidisiúin dhifriúla leis go dearfach?

3. Cé na saincheisteanna, dar leat, a bhaineann le bratacha, féiniúlacht, cultúir agus traidisiúin i do phobal féin nó i dTuaisceart Éireann ina iomláine?

4. Cé na constaicí atá ann faoi láthair ar dhul chun cinn i dtreo sochaí a thuigeann agus a ghlacann le cultúir dhifriúla agus le léirithe na gcultúr seo?

5. Iarradh ar an Choimisiún réitigh nuálacha ar na saincheisteanna thíos a scrúdú agus féachaint le hiad a chomhdhearadh i gcomhar le gach cuid dár bpobal:

  • an nádúr deighilteach a bhaineann le taispeántais agus léirithe féiniúlachta;
  • teagmhais/imeachtaí conspóideacha ar leith;
  • cúiseanna coimhlinte a thagann aníos i léirithe agus i gcur in iúl féiniúlacht chultúrtha agus, i roinnt cásanna, ceannasachta, féiniúlacht náisiúnta agus dílseachta agus a chuireann leis na deacrachtaí laethúla a bhaineann le bheith beo i sochaí ina bhfuil coimhlint;
  • prótacal comhaontaithe maidir le taispeáint phoiblí bratacha; agus
  • léirithe agus cur in iúl féiniúlachta, nó cur in éadan taispeántais den sórt agus léirithe a bhíonn in úsáid ar mhaithe le saighdeadh.

Scríobh eolas ar bith eile a bhaineann leis na saincheisteanna seo

De ghnáth, ní fhoilsítear freagairtí, ach más mian leat do fhreagairt a bheith rúnda, abair linn, ag cur in iúl go soiléir cé na fáthanna atá agat leis sin.