Léirigh do bharúil

Tá barúlacha á lorg maidir le Bratacha, Féiniúlacht, Cultúr agus Traidisiún. D'fhonn cuidiú leis an Choimisiún ina chuid oibre, tugann muid cuireadh duit aighneacht scríofa a dhéanamh.

Roimh an aighneacht a dhéanamh, iarrann muid ort  Téarmaí Tagartha an Choimisiúin  a léamh.

Cuir in iúl dúinn cé acu mar dhuine aonair nó mar ionadaí barúlacha eagrais atá tú ag freagairt. Más thar ceann eagrais, tabhair na mionsonraí.

Cliceáil anseo le haighneacht a dhéanamh

Saoráil faisnéise, cosaint sonraí agus rúndacht

Tríd an Acht um Saoráil Faisnéise 2000, tugtar ceart rochtana don phobal ar fhaisnéis ar bith atá i seilbh údarás poiblí, sa chás seo Oifig an Fheidhmeannais ('an Roinn'). Áirítear leis seo rochtain ar fhaisnéis a thugtar mar fhreagairt do bheart comhairliúcháin.

Foilseofar freagairtí i ndiaidh chomhlánú an phróisis. Dá mb'fhearr leat go gcaithfí ar bhonn rúndachta le do fhreagairt, abair linn agus cuir in iúl go soiléir dúinn na fáthanna atá leis. Maidir le séanadh uathoibríoch rúndachta ar bith arna ghiniúint ag do chóras TF, glacfar leis nach mbaineann sé ach le faisnéis i do fhreagairt ar iarradh rúndacht shainiúil ina leith.

Má dhéantar iarratas ar fhreagairtí a nochtadh faoin Acht um Saoráil Faisnéise 2000, cuirfidh muid iarratais rúndachta ar bith san áireamh. Ní féidir, áfach, gealltanas rúndachta a thabhairt.

Is de réir an Achta um Chosaint Sonraí 1998 a phléifimid le sonraí pearsanta ar bith a chuirfear ar fáil le linn an chomhairliúcháin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi rúndacht freagairtí ach dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara Faisnéise nó amharc ar a suíomh gréasáin ag:

https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/northern-ireland-office/