Išsakykite Savo Nuomonę

Laukiame Jūsų nuomonės dėl vėliavų, tapatybės, kultūros ir tradicijų. Kviečiame Jus padėti Komitetui jo darbe, pateikiant raštišką pareiškimą.

Prieš pateikiant pareiškimą,  prašome Jūsų perskaityti Komiteto įgaliojimus.

Prašome nurodyti, ar pateikiate savo nuomonę kaip individualus asmuo, ar perduodate organizacijos požiūrį. Jei nuomonę pateikiate organizacijos vardu, prašome nurodyti jos duomenis.

Spustelėkite čia, norėdami pateikti pareiškimą 

Informacijos, duomenų apsaugos ir konfidencialumo laisvė 

2000 m. Informacijos laisvės įstatymas suteikia visuomenei teisę prieiti prie bet kokios informacijos, kurią saugo valstybinė įstaiga, šiuo atveju – Vykdomoji tarnyba (“Departamentas”). Tai apima ir konsultacijų proceso metu gautą informaciją. 

Atsakymai bus skelbiami šiam procesui pasibaigus. Jei pageidaujate, kad Jūsų atsakymas išliktų konfidencialus, prašome mums apie tai pranešti, kartu aiškiai nurodant savo pageidavimo priežastis. Bet koks Jūsų IT sistemos generuotas atsakomybės apribojimas bus taikomas tik tai Jūsų atsakyme pateiktai informacijai, kurios konfidencialumą prašėte išsaugoti.

Prašymų atskleisti atsakymus pagal 2000 m. Informacijos laisvės įstatymą atveju, į prašymus dėl konfidencialumo bus atsižvelgta. Tačiau garantuoti konfidencialumo negalime.

Visą konsultacijų proceso metu gautą asmeninę informaciją tvarkysime pagal 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymo nuostatas. 

Daugiau informacijos apie atsakymų konfidencialumą gausite susisiekę su Informacijos komisaro biuru arba apsilankę jo tinklalapyje:

https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/northern-ireland-office/