Komisja

Wprowadzenie

Porozumienie brytyjsko-irlandzkie zawarte w Stormont House (The Stormont House Agreement) przewidywało powołanie Komisji ds. Flag, Tożsamości, Kultury i Tradycji, złożonej z piętnastu członków  ̶  siedmiu mianowanych przez liderów pięciu największych partii politycznych, a pozostałych ośmiu wyłonionych spoza rządu. Potwierdza to późniejsze porozumienie (The Fresh Start Agreement). Skład komisji został podany oficjalnie przez pierwszego ministra i zastępcę pierwszego ministra w dniu 20 czerwca 2016 r.

Współprzewodniczący

 • Neville John Armstrong
 • Dominic Paul Bryan

Członkowie Komisji

 • Doug Beattie MC MLA
 • Ian Crozier
 • Richard Good
 • Tom Hartley
 • prof. Thomas William Hennessey
 • dr David Thomas Hume
 • Donncha Mac Niallais
 • Nelson McCausland MLA
 • Ian McCrea
 • dr Katy Radford MBE
 • David Robinson 
 • Mukesh Sharma
 • Carl Whyte