Komisja ds. Flag, Tożsamości, Kultury i Tradycji

Witamy na głównej stronie Komisji ds. Flag, Tożsamości, Kultury i Tradycji (Commission on Flags, Identity, Culture and Tradition) powołanej 20 czerwca 2016 r.

W swoich pracach Komisja kieruje się zasadami dotychczasowych porozumień regulujących stosunki brytyjsko-irlandzkie, w tym zasadą równoprawnego poszanowania społeczności obu stron.

Zadaniem Komisji jest realizowanie programu, który będzie obejmował:  

  • rozważenie zakresu i rodzaju kwestii dotyczących flag, tożsamości, kultury i tradycji;
  • określenie korzyści i możliwości, a także istniejących nadal wyzwań, w odniesieniu do kwestii dotyczących flag; oraz
  • opracowanie sprawozdania i zaleceń dotyczących przyszłych rozwiązań.

Strona będzie uaktulniana w miarę postępu prac Komisji.

Informacje dotyczące wkładu, jaki obywatele mogą wnieść do prac Komisji znajdują się w części Wyraź swoje poglądy.