Wyraź swoje poglądy

W celu wsparcia prac Komisji zapraszamy do wyrażenia  - w formie pisemnej - poglądów na temat flag, tożsamości, kultury i tradycji.

Przed wypełnieniem kwestionariusza prosimy o przeczytanie zakresu kompetencji Komisji 

Respondentów prosimy o zaznaczenie, czy wyrażają własne poglądy czy poglądy organizacji (prosimy podać jaką organizację reprezentuje respondent).

Wypełnij kwestionariusz 

Wolność informacji, ochrona danych i poufność 

Ustawa o swobodnym dostępie do informacji z roku 2000 (Freedom of Information Act 2000) zapewnia obywatelom prawo dostępu do informacji przechowywanych przez organy publiczne, w tym przypadku przez organ władzy wykonawczej (The Executive Office). Obejmuje to dostęp do informacji uzyskanych w ramach konsultacji publicznych. 

Udzielone podczas konsultacji odpowiedzi zostaną opublikowane po jej zakończeniu. Respondenci, którzy chcieliby aby udzielone przez nich odpowiedzi zostały potraktowane poufnie proszeni są o poinformowanie nas o swoich życzeniach i wyraźne podanie przyczyny. Generowana automatycznie przez system komputerowy respondenta klauzula poufności będzie miała zastosowanie wyłącznie do podanych w odpowiedziach informacji, których dotyczy prośba o zachowanie poufności.

Prośby o zachowanie poufności informacji weźmiemy pod uwagę w przypadku otrzymania wniosku o ujawnienie odpowiedzi na mocy Ustawy o swobodnym dostępie do informacji z roku 2000. Nie możemy jednak zagwarantować poufności.

Dane osobowe podane w trakcie konsultacji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z roku 1998 (Data Protection Act 1998). 

Dalszych informacji dotyczących poufności odpowiedzi udziela Urząd Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office). Można je również znaleźć na stronie internetowej:

https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/northern-ireland-office/