Komisia pre vlajky, identitu, kultúru a tradíciu

Vitajte na domovskej stránke Komisie pre vlajky, identitu, kultúru a tradíciu, ktorá bola vymenovaná 20. júna 2016.

Komisia sa v svojej práci riadi princípmi existujúcich dohôd vrátane rovnakého zohľadňovania.

Úlohou komisie je pokračovať v pracovnom programe, ktorý bude obsahovať tieto aspekty:

  • vymedziť rámec, rozsah a povahu otázok, ktoré sa týkajú vlajok, identity, kultúry a tradície
  • rozvrhnúť prínos a príležitosti v oblasti otázok súvisiacich s vlajkami a zároveň upozorniť na oblasti, kde pretrvávajú výzvy a
  • vypracovať správu s odporúčaním ďalšieho postupu.

Táto webová stránka bude v priebehu práce komisie doplnená o aktuálne informácie.

Informácie o tom, ako môžete prispieť k práci komisie, nájdete na tejto webovej stránke v časti Váš názor.